• 485 151 255
  • sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

PRAHA – ŽIDOVSKÉ MUZEUM

V úterý 9. 4. 2024 žáci osmých ročníků navštívili Prahu. Tentokrát nebyly cílem návštěvy pouze známé historické památky, ale výukový program v Židovském muzeu, který vznikl na základě knihy Karen Levinové „Hanin kufřík“. Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech seznámili s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čechy a Morava. Na závěr skupinové práce odprezentovali dohledané informace o židovských […]

ŠESŤÁCI U HASIČŮ

Výuka žáků neprobíhá pouze ve školních lavicích, ale řadu zajímavých informací a poznatků získávají také při exkurzích. Tentokrát to byla návštěva hasičů, kteří jsou důležitou složkou Integrovaného záchranného systému (IZS). Žáci šestých ročníků navštívili pracoviště hasičského záchranného sboru, kde pro ně byla připravena komentovaná prohlídka zásahových vozidel, speciální techniky, zázemí hasičů ale i operačního střediska. Žáci si vyzkoušeli ochranné obleky […]

Dny s gymnastikou – podpora pohybu

Tradiční aktivitou podporující sport a pohybové činnosti na naší škole jsou DNY S GYMNASTIKOU:Den s gymnastikou 1.ADen s gymnastikou 2.BDen s gymnastikou 3.ANejen žáci 1. stupně, ale také naši deváťáci si užili Den s gymnastikou. Všichni si mohli vyzkoušet cvičení na různém nářadí, například na švédské bedně, kladině, hrazdě nebo žebřinách.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve středu 10. dubna 2024 proběhlo školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Od soutěžení nás neodradilo ani deštivé počasí. Žáci byli rozdělení do dvou kategorií – mladší žáci a starší žáci. Soutěžilo se ve vědomostních testech dopravních pravidel a v jízdě zručnosti. Podle nejlepších výsledků byli vybráni čtyři chlapci a čtyři děvčata, která v květnu budou reprezentovat naši školu v […]

VERNISÁŽ – prezentace školy v prostorách MML

Magistrát města Liberec umožnil formou informačních panelů představit naši školu širší veřejnosti. Na dvou bannerech se návštěvníci magistrátu mohou dozvědět o minulosti, současnosti a budoucnosti naší školy po velké rekonstrukci. Výstava potrvá do konce května 2024. Neměli jste možnost zúčastní se vernisáže – můžete se podívat na krátké video.

Zápis do 1. třídy

Základní kroky zápisu Nemáte-li přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti ve dnech 15. – 17. dubna 2024 požádat zaměstnance naší školy Ing. Adélu Vozkovou, která Vám pomůže. Termín návštěvy je nutné domluvit předem. Co by měl předškolák k zápisu umět?Důležité je, aby dítě znalo své jméno, příjmení, popřípadě datum narození a adresu, kde bydlí. Mělo by umět […]

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

V sobotu 9. března 2024 od 9:00 hodin se uskutečnil pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče, ale také pro všechny současné i bývalé žáky školy den otevřených dveří. Na závěr příjemně stráveného dopoledne bylo pro návštěvníky připraveno vystoupení školního pěveckého sboru se zpravodajstvím na téma letem františkovským světem. Pokud jste neměli možnost se zúčastnit můžete se podívat alespoň videoukázky z tohoto […]