• sekretariat@zssvermova.cz
  • Švermova 403/40 460 10 Liberec 10

PŘÍŠERNÝ VEČÍREK

Děti zavítaly do Krajské vědecké knihovny Liberec, kde si kromě prohlížení knížek užily “Příšerný večírek”. Paní Vojáčková jim přečetla tuto úžasnou knížku a připravila pro ně plno zajímavých aktivit, které se týkaly právě příběhu z knihy. Děti si zahrály divadlo, namalovaly výzdobu na večírek a díky knize si připomněly, jaké hodnoty jsou v životě důležité. 

DOPRAVNÍ DEN V 2.A

Ve středu 21. února si děti zpříjemnily vyučování dopravní výchovou, která je provázela všemi předměty. S helmami na hlavě, s výstražnými vestami a s policejními plácačkami v ruce si zopakovaly měkké a tvrdé slabiky v básničce o semaforu, v matematice hledaly v dopravních značkách geometrické tvary, na tělocviku si zajezdily “autem” a při hudební výuce si zpěvem připomněly, jaká důležitá […]

PEČENÍ MASOPUSTNÍCH KOLÁČKŮ

Druháčci si vyzkoušeli pečení masopustních koláčků v rámci dne masopustu. Koláčky se povedly a děti si odnesly praktické zkušenosti a super zážitky. Během vyučování si také vytvořily masopustní masky a dozvěděly se zajímavosti o této tradici.